Opinions

“Conec l’equip de esRESOLUCION des de fa molts anys i he pogut constatar que la passió, la dedicació i el rigor han estat marques de la casa i que han donat els seus fruits.
esRESOLUCION ofereix un enfocament ampli, sistèmic i no apriorístic a la solució de problemes, fent especial èmfasi en la importància d’una bona anàlisi i un bon diagnòstic de la situació per tal de poder dissenyar conjuntament la millor estratègia de tractament, demostrant una dilatada experiència treballant amb diversitat d’institucions, casos personals i tipus d’intervenció, especialment la mediació.”

Sergi Farré Salvá
Autor del llibre: Gestión de Conflictos, Taller de mediación: un enfoque socioafectivo.
Ed. Ariel. 2004

esRESOLUCION va impulsar el projecte de responsabilitat social (RS) per a les empreses del territori i ha fet i fa formació sobre resolució alternativa de conflictes a l’IMPEM (Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró). A més, acompanya petites empreses de la ciutat per posar en marxa accions de RS amb resultats excel·lents.
El seu valor afegit és la seva actitud davant la feina i la seva implicació professional.”

Montse Cusachs
Responsable Secció Intermediació
Direcció Promoció Econòmica de Mataró

“El nostre agraïment a esRESOLUCION per la seva professionalitat i eficiència en la cerca de solucions òptimes en el si del departament comercial de Castey Global, tant en la motivació com en la canalització de sinèrgies entre la nostra força de vendes i el departament comercial.
Les seves millors qualitats són l’experiència i els grans resultats que aconsegueixen.”

Xavier Colomé
Director Comercial
Castey Global S.L.


Valoracions de clients que han participat en processos de mediació.
Enquestes confidencials
.

“El procés de mediació ha estat satisfactori perquè ha estat ràpid”

“No són processos fàcils però s’ha anat evolucionant molt bé”

“Ens ha permès tractar temes informals que d’altra manera no s’haurien pogut resoldre”

“Les mediadores han tingut una paciència infinita”

“Val la pena intentar resoldre els temes de forma més informal i fácil”

“La comunicació ha estat més fluida del que esperava”

“Les mediadores han estat molt conciliadores, amb capacitat d’escolta”