Fem

Resolució de conflictes

La legislació espanyola estableix diferents vies legals per resoldre els conflictes, des del litigi fins a la mediació, ambdues amb les mateixes garanties legals.

Aquesta és la nostra feina: gestionar i resoldre conflictes amb totes les garanties legals. Treballem perquè les parts implicades arribin a un acord global satisfactori.

Segons la nostra experiència, una sentència dóna una resposta jurídica a un conflicte, però moltes vegades no ofereix una solució que s’ajusti a la realitat de les parts. Això pot provocar que la resolució sigui difícil d’aplicar, que les parts se sentin frustrades i que, a la llarga, s’acabi tornant als tribunals.

Resoldre el conflicte mitjançant la mediació permet que els acords s’adaptin a la realitat de les parts, de manera que són efectius i s’aconsegueix rebaixar la tensió. Així es garanteix que l’acord legal sigui durador en el temps.

Des de l’empatia, mantenim la imparcialitat i una actitud d’escolta activa. Per tenir una visió global del conflicte, els nostres professionals analitzen els següents elements:

  • Determinar quines persones són les protagonistes i afectades del conflicte.
  • Conèixer la història i la relació entre les parts en conflicte
  • Tenir en compte els sentiments que entren en joc: tristesa, ansietat, preocupació, esgotament, etc.
  • Entendre les percepcions dels implicats.
  • Avaluar posicions, interessos i necessitats de les parts.
  • Treballar les alternatives per fer viable l’acord.

Tot el procés compta amb professionals del món jurídic i un equip pluridisciplinar. L’objectiu final és que l’acord legal final suposi un win-win per a les parts en conflicte, que tots sentin que hi guanyen.

Treballem amb confidencialitat per oferir solucions efectives, assequibles, satisfactòries i duradores en el temps.