Acreditacions

  • Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya, en les especialitats de civil, familiar, mercantil intrajudicial i comunitària.
  • Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (CEMICAB).
  • Comissió de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Registre de persones mediadores del Consell General de Cambras de Catalunya.
  • Registre de persones mediadores de la Cambra de Comerç de Barcelona.
  • Registre de persones mediadores Ministeri de Justicia.
  • Comissió de Mediació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
  • Societat Catalana d’Advocats de Família.
  • Llei Orgànica de Protecció de Dades.