Som

esRESOLUCION és un despatx d’advocats amb més de 20 anys d’experiència en la resolució de conflictes a través de la mediació.La nostra firma, pionera a Catalunya,  ha gestionat més de 2.000 casos.

Aquesta experiència ens ha permès definir el nostre mètode de resolució de conflictes per arribar a acords de consens, fer compatibles els interessos individuals i trobar solucions amb totes les garanties legals. Per tot això, treballem amb equips flexibles per tal de assolir una visió multidisciplinar.

Quan gestionem una situació de conflicte, analitzem tres punts clau: les persones, el tipus de problema i en quin moment del conflicte estan. Aquesta anàlisi ens permet simplificar la complexitat de la situació perquè els afectats, sovint implicats emocionalment, trobin la via de sortida que es plasma finalment en un acord jurídic.

La formació en resolució alternativa de conflictes és una part molt important de la nostra feina. Participem en la formació de futurs professionals en màsters de resolució de conflictes, així com també en cursos, jornades i seminaris nacionals i internacionals.

20 anys  en xifres:

Més de 2.000 conflictes gestionats
familiars, civils, comunitaris, d’empresa i escolars

150 consultories a empreses

20.500 persones formades

1 postgrau universitari creat (URV, gener 2013)